חזרה בלי תשובה

על חילוניות אחרת ועל דתיות אחרת

ד״ר מיכה גודמן

חזרה בלי תשובה

חזרה בלי תשובה עוסק בדתיות אחרת ובחילוניות אחרת: דתיות פחות נוקשה ומסתגרת, חילוניות פחות מורדת. הספר מציע נקודת מבט חדשה על שאלת הדתיות והחילוניות של כל אדם, מתוך הבנה שמרבית הישראלים לא נמצאים באחד מהקצוות, אלא באמצע. הספר ממשיך את המהלך של מלכוד 67, המתווה דרך ששוברת את צורת ההסתכלות הדיכוטומית הרגילה על סוגיות הנוגעות לימין ושמאל פוליטי. שני הספרים מנסחים תפיסת עולם סדורה, המשותפת לרוב הישראלים, ששוברים את הדיכוטומיות של ימין ושמאל, דתיות וחילוניות, ומציעים צורה מורכבת יותר להסתכל על סוגיות היסוד בחברה הישראלית.

אנשים נוטים לזהות בין קיצוניות לבין אותנטיות, ולכן נותנים משקל יתר לגרסאות הקיצוניות של הדתיות ושל החילוניות. הדת בצורה השמרנית והקנאית ביותר נראית כמו הצורה הכי אמיתית של הדת, והחילוניות בצורה המתנגדת והמורדת ביותר נראית כטבעית והנכונה ביותר.

בפועל, רוב הציבור הישראלי לא נמצא באחד מהקצוות הקיצוניים, אלא חי צורה מרוככת יותר של דתיות או של חילוניות. למרות זאת, הם מרגישים שהם מתפשרים, מכיוון שהם לא חיים את הגרסה הקיצונית של הדתיות או החילוניות. הספר מנתח את השיח הציבורי, הנשלט בעיקר ע”י הקצוות, וטוען שהפשרה האמיתית היא זו שעושים הקיצוניים. דווקא אלו שנמצאים בתווך, על ספקטרום שבין דתיות לחילוניות, הם אלו שחיים את הדתיות והחילוניות בצורתם המלאה ביותר.

מיכה גודמן

הוגה דעות, חוקר המחשבה היהודית ומחברם של חמישה ספרים העוסקים בפילוסופיה יהודית ובהגות אקטואלית. חמשת הספרים היו לרבי מכר וזכו לקוראות ולקוראים רבים מכל מגזרי החברה הישראלית.

ההזדמנות הציונית של היהדות

הצלחת היהדות הגלותית בשימור זהותם הנבדלת של היהודים כרוכה בכישלונה לשמש השראה לרגישות אנושית ומוסרית. כיצד יכולה הציונות לרפא את ההלכה?

למען תזכור כי היית חלש

האתגר שהציונות הדתית צריכה לשים על השולחן התרבותי הישראלי הוא השילוב שבין חשדנות פוליטית כלפי אויבינו לבין רגישות חברתית כלפי המיעוטים שבתוכנו.

על שלושה פרדוקסים עומדת הציונות הדתית

הפטריוטיות של הציונות החילונית אינה מחליפה את הדת אלא מרוממת אותה; האנרכיזם שלה אינו מערער על החוויה הדתית אלא מביע את תשוקתה; והכפירה אינה אלא חלק מהאמונה. אלה שלושת ההיפוכים החשובים של הרב קוק, שהשבוע ימלאו 80 שנה למותו