קהילה המכנסת צעירות וצעירים שגרים בעיר ושואפים ליצור מכנה משותף יהודי-ישראלי רחב, פעיל, מחדש ומעורר השוואה ותקווה >