קבלתשבת

חצי שעה אחרי כניסת שבת

מבוע באר שבע

ימי שישי

שישי | כחצי שעה אחרי כניסת השבת | גג משעול ביתר 5

הגג כבר נהיה לנו בית בשנים האחרונות, שם נמשיך להיפגש גם בתקופה לא פשוטה זו. כמו תמיד, ניפגש חצי שעה אחרי כניסת שבת לקבל את השבת, נשמע דברי אורה, תורה או חוכמה, להתפלל ערבית או להתכנס לימוד מקביל.