סלון שבת

קבלת שבת ועוד

מבוע תל אביב

רבע שעה אחרי כניסת שבת

בימים לא פשוטים אלה, התפילה נעשית יקרה ומרפאת יותר מתמיד.

מזמינים אתכם לקבל יחד איתנו את השבת, בשירה, בלימוד, ובתפילה לשלום יקירנו.

בואו לפתוח איתנו את השבת.ימי שישי  | רבע שעה אחרי כניסת שבת

הרשמה