סיגל שטיינברג בשיעור על פרשת "ויגש", על הסיבה שיוסף הגיע למצרים. סיפור על שליחות אלוהית, שכנוע,שליחות  ואהבת אחים. בנוסף, מחשבות על קול של בכי, מפרידת השמים והמים בבריאה, דרך רחל ועד בנה, יוסף.