עולש גולדברג בשיעור על הציפייה לאור נרות החנוכה, על בהירות בין אור לחושך דרך מחלוקת תלמודית על האור ההולך והגובר בזאת חנוכה כנגד שמיני עצרת.