עמרי שאשא בשיעור לכבוד חנוכה, על הולדת האור הגנוז ועל ההתבטאות והנוכחות שלו בעולמנו דרך חוט אחד של חסד ואור שנמשך עלינו.