שי גיליס בשיעור על חנוכה, מחשבות על תחושת החג בחוץ לארץ ומקביליו בתרבויות השונות דרך מדרש, גמרא ושירה.