הרב דני סגל בשיעור לקראת חנוכה, על חברויות ראשוניות וקריאה מחודשת בברכות חנוכה המוכרות לנו מנקודת מבט חסידית.