אביגיל דגן חדד בשיעור על
שמש של חורף – לימוד על שעון חורף, האפשרות לשהות בחושך ולתת לירח מקום של כבוד בחנוכה שנדליק