דרור בונדי בשיעור על ההורות של אלוהים בהגותו של אברהם יהושע השל – לנוכח שחרור הילדים החטופים, על חשיבותו המכוננת והמוסרית של הקשר הורה-ילד כדימוי לאלוהי התנ”ך.