עולש גולדברג בשיעור מתוך מבט חסידי על כתבי המקובלים על חודש כסלו, לילותיו ותשומת לב אל החלום, סולמות, מלאכים ורמזים של החלמה מתוך המלחמה.