עמית ברץ בשיעור על ההשוואה והשפעה בין המיתולוגיה היוונית למקרא