אביגיל דגן חדד בשיעור על קצוות היום – לילה ובוקר, על הקימה וההתייחסות אליה במקורות ואל שירים ישראליים
שמשרטטים את הזמן המיוחד הזה.