עדן ויזלמן וענבל רוקמן בשיחה על תפילה, על מי מתפללים, על כוונה ועל המקום של תפילה בזמנים האלו, ברמה האישית והדתית גם יחד.