עדן ויזלמן וענבל רוקמן בשיעור על אמונה באלוהים והיכולת לדבר על אמונה בקול.