עמרי שאשא בשיעור על הפנים של ה"אחר" והתגלות אלוהית ואנושית.