דני סגל במסע בספר בראשית בליווי הרמב"ן ו"מעשה אבות סימן לבנים".