נטי דהרי בן־נמר בשיעור מהמילואים, על המילואים ועל הקשר שבין הצבא לעם, ההתגייסות והבית.