שי גיליס בשיעור על ההתמודדות של אברהם אבינו עם מותה של שרה ומודל שלבי האבל שמציע התנ”ך.