סיגל שטיינברג בשיעור על פלא הנדידה והדמיון בין ציפורים ואנשים.