סיגל שטיינברג מזמינה אותנו לקריאה בספר בראשית ובמדרש בראשית רבה על הניסיון של האלוהים והאדם להדליק את האור ולייצור מתוך התוהו ובוהו עולם, ולקחת מזה לעכשיו.