דרור בונדי בשיעור על שבירת הקונספציה של אברהם יהושע השל אחרי מלחמת ששת הימים.