עדן ויזלמן וענבל רוקמן בשיעור על המילה "שלום", שעד כמה שהיא שימושית – היא הופכת מורכבת בימי אבל.