עמרי שאשא בשיעור שמתחיל בתפיסה של לאה גולדברג על שירה במלחמת העולם השניה, וממשיך ברגעים פשוטים-פלאיים מספר בראשית.