רני אלון בשיעור פרשת שבוע שהוא גם תרגיל באיסוף מודיעין גלוי על דרכו של אברהם לארץ כנען.