דרור בונדי בשיעור על הצורך התמידי בהתחדשות בטקסטים של חסידות קוצק, בפרשנותו של אברהם יהושע השל.