עמית ברץ בשיעור היסטוריה אקטואלי על עזה העתיקה וקרב נודע על עיר מבוצרת שהסתיים בזכות פתרון יצירתי.