עולש גולדברג בשיעור על הסיפור המקראי והבירור המתמשך שעולה ממנו דרך שפת החסד והדין של החסידות.