גל אלניר עם שיעור על פרשת "לך-לך", שמתחילה ב"מלחמת העולם הראשונה" של התנ"ך בה לוט אחיינו של אברהם נופל בשבי, והעיסוק הפרשני בפרשת השבויים המקראית.