עדן ויזלמן בשיעור שהוא הזמנה לחקור את ההווה ולהתבונן בעתיד באמצעות חזרה לטקסטים של א.ד. גורדון, מרטין בובר ואבי שגיא.