עמית ברץ בשיעור בעקבות זכירת מעשה עמלק, יראת אלוהים ומוסר מקראי שמחייב גם את הגויים וגם את ישראל.