עולש גולדברג בשיעור על הציפייה הנוקבת ממנהיגי העם שניתן ללמוד מהזוהר, ועל הציפייה של נח מעצמו.