דרור בונדי בשיעור בעקבות "תורה מן השמיים" לאברהם יהושע השל על דמות האלוהים החלש, שתלוי באמונת האדם.