שלום לכל הבוגרות והבוגרים היקרים,
רשת הבוגרים מאפשרת לנו לחלום בגדול, היא מכנסת את כל הכישורים ותחומי העניין שלנו כדי לחבר לכל אחד ואחת הזדמנויות רלוונטיות שמגיעות לפתחנו מתוך הקהילה או מגופים חיצוניים לה, במטרה להרבות חיבורים יפים בעולם. אנא עדכנו את חברותכם ברשת מדי שנה וכך נוכל לשמור על קשר.
תודה על ההיענות, ושנזכה להרבה מפגשים ויצירה!

שימו לב – הפרטים האישיים שמורים במערכת מאובטחת של המדרשה ולא יועברו לשום גוף אחר.