אירועים קרובים

רביעי
20:30
חבורת עניין
עם דוד ספריאן
שישי
מפגש קהילתי
חמישי
19:30
אסתר אוטולנגי
שני
7:30
הרב דני סגל
רביעי
8:00
עדו ניצן
שני
9:15
לימוד בחברותא עם רני אלון
רני אלון
שלישי
8:00
שלישי
20:30
אסתר אוטולנגי
שני
19:00
חבורת עניין
הרב אהרון ליבוביץ'
שני
20:30
סדרת לימוד בשיתוף המרכז האקדמי שלם
רביעי
18:30
סדרת לימוד
עם עולש גולדברג