תודה. באמת.
כל נקודה שהענקת ליוזמה
תשפיע ותעזור לה להתממש.

יחד איתך נחכה לראות מי היוזמה שתזכה במענק הכספי.
אבל בינתיים, כולן כבר זכו.
בזכות התמיכה הקהילתית שלנו.