לימוד ותוכן

קהילה חושבת

פלטפורמה לבוגרות ובוגרי המדרשה לפרסום מאמרים וטורי דעה במגוון נושאים.

ניגונים ותפילות

הקלטות של המנגינות המוכרות והאהובות בקולם/ן של חברות וחברי הקהילה.

דעת פרת

כתב עת מבית היוצר של המדרשה.
כתב עת ליצירה צעירה, ישראלית, יהודית ומתחדשת.
ניסן התש״ע
תשרי התשע״א
אדר התשע״א
סיוון התשע״א
תשרי התשע״א
תשרי התשע״ב
כסליו התשע״ב
אדר התשע״ב
סיוון התשע״ב

גיליון 1 | כסליו התש״ע

לצפיה בגיליון

גיליון 1 | כסליו התש״ע

לצפיה בגיליון

גיליון 1 | כסליו התש״ע

לצפיה בגיליון

גיליון 1 | כסליו התש״ע

לצפיה בגיליון