ניגונים ותפילות.

הקלטות של ניגוני ותפילות יום כיפור
בביצוע חברות וחברי הקהילה.