התכניות שלנו.

תכנית אלול

מסע בן חודש ימים של לימוד והעמקה בבית המדרש. מפגש עם היצירות הגדולות שקשורות לזהות היהודית והתרבותית, סדר יום עשיר ומגוון, בהנחיית מיטב המרצות והמרצים. התכנית מעודדת מפגש ישראלי חם, פתוח, וכנה, ומתקיימת בו-זמנית בשלושה קמפוסים בנופים יפייפים.

תכנית אלול עוטף

תכנית אלול עוטף מזמינה למסע בן שלושה שבועות של לימוד והעמקה בבית המדרש. התכנית מהווה מקום לצמיחה מקומית, חברתית ואישית מתוך מפגש עם אתגרי התקופה וההזדמנוית הגדולות שמביא איתו חבל ארץ זה. מבוקר ועד ערב, נלמד את המילים העתיקות ביותר לצד טקסטים ורעיונות חדשים תוך התייחסות לזהותנו היהודית, הישראלית והתרבותית. נלמד עם מגוון נשות ואנשי תוכן מהאיזור ומקרב מרצות ומרצי המדרשה. התכנית מעודדת מפגש ישראלי בין צעירות וצעירים באופן חם, פתוח, ישיר וקרוב, וחולמת המשך של לימוד, עשייה וחיים יחד באיזור לאחר סיומה. מוזמנות ומוזמנים להיות חלק בהצמחת מרחב בית מדרשי בעוטף!

תכנית מבוע

תכנית ׳מבוע׳- בית מדרש לאחריות יהודית – חברתית, מפגישה צעירים וצעירות ממגוון השקפות דתיות ופוליטיות מכל רחבי הארץ למסע עומק אינטנסיבי של למידה משמעותית, הרחבת אופקים ובירור זהות. התכנית מתרחשת בישוב אלון המדברי והקסום בתנאי פנימיה, ומעודדת מפגש ישראלי אמיתי, חם ופתוח.