דעת פרת

כתב עת ליצירה צעירה, ישראלית, יהודית, ציונית ומתחדשת מבית היוצר של המדרשה

גיליון 1

גיליון כסלו התש״ע
גיליון 1

בימים ההם בזמן הזה

גיליון כסלו התשע״א
גיליון 5

קהילה

גיליון כסלו התשע״ב
גיליון 9

???

?????
גיליון 2

אף על פי כן

גיליון אדר ב׳ התשע״א
גיליון 6

חינוך

גיליון אדר התשע״ב
גיליון 10

חירות

גיליון ניסן התש״ע
גיליון 3

אדם ואדמה

גיליון סיוון התשע״א
גיליון 7

היחס לאחר

גיליון סיוון התשע״ב
גיליון 11

קול דממה דקה

גיליון תשרי התשע״א
גיליון 4

ואני תפילתי

גיליון תשרי התשע״ב
גיליון 8